7 Comments

– საშვილოსნოს მიომის (ფიბრომიომა, ლეიომიომა) ქირურგიული მკურნალობა

მიომის ქირურგიული მკურნალობა
ქირურგიული მკურნალობის ჩვენებები, ჩარევის მეთოდები და მიდგომები ოპერაციულ  გინეკოლოგიაში იცვლება და იხვეწება, სრულყოფილდება და ინერგება. ზოგიერთ  მათგანს მხოლოდ შორეული პირველსაწყისი მსგავსება დარჩათ .
უცვლელია მხოლოდ მოთხოვნა ქირურგთან – ოპერაცია უნდა ჩატარდეს მინიმალური ტრავმით, სწრაფად, უმტკივნეულოდ და უსაფრთხოდ !

– ქირურგიული ჩარევის ჩვენებები ინდივიდუალურია და დაკავშირებულია დაავადების სიმძიმის შესაბამისი კლინიკური სიმპტომების პრეზენტაციასთან, მიომის ზომასთან, მდებარეობასთან, წლოვანებასთან, სამეანო/გინეკოლოგიურ ანამნეზთან, რეპროდუქციულ გეგმებთან, თანხლებ დაავადებებთან, ჯანმრთელობის და ცხოვრების ხარისხის დაქვეითებასთან, პაციენტის სურვილთან:

 • მიომა პათოლოგიური სისხლდენით, ანემიით
 • მიომა მუცლის, მენჯის ტკივილით
 • მიომა ახლომდებარე ორგანოების ფუნქციის დარღვევით
 • მიომა და რეპროდუქციული დისფუნქცია: თვითნებითი აბორტი, პათოლოგიური მშობიარობა, შექცევადი ორსულობის დანაკლისი და შვილოსნობის სურვილი
 • მიომა და საშვილოსნოს ყელის დისპლაზია, ადენომიოზი, ენდომეტრიოზი, ენდომეტრიუმის ჰიპერპლაზიური დაავადებები, ადენომატოზი, საკვერცხის სიმსივნე, მენჯის ორგანოების პროლაფსი
 • მიომა სხვადასხვა კლინიკური სიმპტომატიკის ერთობლიობით

B_W925dW8AAqrZZ (3)

– ქირურგიული ჩარევა საშვილოსნოს კეთილთვისებიან სიმსივნეებზე (მიომა, ფიბრომიომა, ლეიომიომა) ხორციელდება დასახული ოპერაციის მიზნის, ხასიათის, მოცულობის მიხედვით, სხვადასხვა ოპერაციული მიდგომის მეთოდით და ინვაზიის განსხვავებული ხარისხით.
– ქირურგიული ჩარევა ორი სახისაა:
I  – ჰისტერექტომია
II – მიომექტომია
– ოპერაციის მიდგომებია
ვაგინალური და აბდომინალური.

ჰისტერექტომია

– ჰისტერექტომია მიომის მკურნალობის რადიკალური ხასიათის ქირურგიული ჩარევაა, რომელიც მიზნად ისახავს დაავადებული საშვილოსნოს სრულ ამოკვეთას.
ჰისტერექტომია რეკომენდირებულია წარიმართოს:
ან  VH       ჰისტერექტომია მცირეინვაზიური ვაგინალური მიდგომით
ან  LAVH   ჰისტერექტომია ნაკლებად ინვაზიური ვაგინალური მიდგომით ლაპაროსკოპიული ასისტირებით/დახმარებით
ან  AH       ჰისტერექტომია მეტად ინვაზიური აბდომინალური მიდგომით ლაპაროტომიით
(იხ. – ჰისტერექტომია)
 უკანასკნელ პერიოდში მნიშვნელოვანი ყურადღება ენიჭება ჰისტერექტომიის ძირითად ეტაპებს: ოპერაციულ მიდგომას, ოპერაციის მეთოდიკას და ოპერაციიდან გამოსვლას. პაციენტის საუკეთესო მკურნალობის ინტერესის გათვალისწინებით რეკომენდირებულია ქირურგიული ჩარევა ჩატარდეს რაც შეიძლება ოპერაციის მცირე ტრავმით, მინიმალური გართულებით და უკეთესი გამოსვლის შედეგით, თუ გვაძლევს ამის შესაძლებლობას კლინიკური შემთხვევა.
 ავტორიტეტული სამედიცინო ორგანიზაციების რეკომენდაციით საშვილოსნოს კეთილთვისებიანი დაავადებების მართვისას, მათ შორის მიომის პათოლოგიის მიზეზით საშვილოსნოს ამოკვეთის პირველადი არჩევის ოპერაციაა (VH)ვაგინალური / საშოსმხრივი ჰისტერექტომია. ვაგინალური ქირურგია პრიორიტეტულია ყველა სხვა მიდგომებთან შედარებით, ვინაიდან საშო როგორც ბუნებრივად არსებული ღრუ ყველაზე მოკლე ქირურგიული ჩარევის გზაა საშვილოსნოს ამოსაკვეთად მცირე ტრავმით მუცელკვეთის გარეშე. აღნიშნული ქირურგიული მიდგომის მეთოდიკით ოპერაციული ქმედება იწყება სამი სანტიმეტრი დიამეტრის საშოს ცირკულარული განაკვეთით. კოლპოტომიის საშუალებით შესაძლებელია მცირე და დიდი ზომის საშვილოსნოს მიომის ამოკვეთა, რომლის სიდიდეც შესაძლებელია შეესაბამებოდეს 12~16~20 კვირის ორსულობის ვადას. ოპერაციის მსვლელობისას გაზრდილი საშვილოსნოს ზომაში შემცირება და მუცლის ღრუს სივრციდან ამოკვეთილი პრეპარატის გამოტანა შესაძლებელია ტრანსვაგინალურად სკალპელით მორცელაციის (დაჭრა,დაქუცმაცება) მეთოდით, რომელიც უვნებელია პაციენტისთვის.
(იხ.– ვაგინალური ჰისტერექტომია)
თუ დაავადების კლინიკური შემთხვევა ოპერაციამდე საჭიროებს მუცლის ღრუს პათოლოგიური ცვლილებების შეფასებას მიზანშეწონილია ვაგინალური ჰისტერექტომია წარიმართოს წინასწარი დიაგნოსტიკური ლაპაროსკოპიით. თუ დადასტურდა მოსალოდნელი ნაწილობრივი ტექნიკური სირთულეების არსებობა მენჯის ღრუს ორგანოების პათოლოგიური ცვლილებებით (მენჯის ორგანოების ენდომეტრიოზი, მენჯის ღრუს პერიტონეალური შეხორცებები, რთული სალპინგო-ოოფორექტომია, დიდი ზომის მიომის კვანძის უჩვეულო განლაგება) მიზანშეწონილია (LAVH)ვაგინალური ჰისტერექტომია ლაპაროსკოპიული ასისტირებით / დახმარებით, შემდგომი საშვილოსნოს ტრანსვაგინალური მორცელაცია ცივი სკალპელით.
თუ მცირეინვაზიური ოპერაციული მიდგომით ჰისტერექტომია წინააღმდეგჩვენებაა სხვადასხვა მიზეზით, მიზანშეწონილია მეტად ინვაზიური ტრადიციული მიდგომით (AH)აბდომინალური ჰისტერექტომია (საშვილოსნოს ამოკვეთა მუცელკვეთით). ლაპაროტომის შემთხვევაში ოპერაციული მიდგომა, ჩარევის ქმედება და გამოსვლა, ვიზუალიზაცია და წვდომადობა პათოლოგიურად შეცვლილ ზომაზე დიდ საშვილოსნოზე, პერიმეტრიუმის პერიტონეალურ შეხორცებებზე, საკვერცხეების სიმსივნეზე ან სხვა ახლომდებარე ორგანოებზე გაიოლებულია. აბდომინალური ოპერაციის მსვლელობისას ქირურგს ეძლევა შესაძლებლობა საჭიროების შემთხვევაში დაავადებული ორგანოს ან ორგანოების პათოლოგიური ცვლილებების ექსპერტიზის შმდეგ დაგეგმილი ოპერაციის მაშტაბი გააფართოვოს. აგრეთვე შესაძლებელია მუცლის ღრუს სივრციდან პრეპარატის ერთიანად ამოკვეთა და გამოტანა რაც მნიშვნელოვანია პათოლოგიურად შეცვლილი ორგანოს სავარაუდო / არსებული არაკეთილთვისებიანი დაავადების შემთხვევაში.
 რაც შეეხება აბდომინალური ლაპაროტომიის ალტერნატივას ნაკლებად ინვაზიური მიდგომით (LH)ჰისტერექტომიას ლაპაროსკოპიის საშუალებით და ამოკვეთილი ორგანოს პრეპარატის მორცელაციას მუცლის ღრუს ღია სივრცეში არ არის მიზანშეწონილი. გამოვლინდა რომ ლაპაროსკოპიული ჰისტერექტომიისას დიდი ზომის ლეიომიომის დაჭრა, დაქუცმაცება სპეციალური აპარატის ელექტრო მორცელატორის საშუალებით ინტრაკორპორალურად ზრდის დაავადების გავრცელების პოტენციურ რისკს. საშვილოსნოს ყელის, ენდომეტრიუმის ან მიომეტრიუმის შესაძლო /არსებული არაკეთილთვისებიანი სიმსივნური ან პირობითად კეთილთვისებიანი ქსოვილის (მიომის მიდრეკილება სომატიური მუტაციის მიმართ, გენეტიკური მუტაციით, ანომალური კარიოტიპით) ნაწილაკების დისპერსია საშვილოსნოს საზღვრებს გარეთ მნიშვნელოვნად ზრდის მიომის უჯრედების იმპლანტაციას და გამრავლების პოტენციურ რისკს მუცლის ღრუს პერიტონიუმის ფურცლის კონტაქტურ ადგილებზე რის შედეგადაც შესაძლებელია განვითარდეს არასასურველი გაფანტული პერიტონეალური ლეიომიომატოზი  (Leiomiomatozis peritonealis disseminated).
ლაპაროსკოპიული ჰისტერექტომიის შემთხვევაში ელექტრო მორცელატორის აპარატის გამოყენება მაღალი რისკის ავადმყოფებში, პაციენტი პრე- მენო- და პოსტმენოპაუზალური წლოვანების პერიოდში ინფორმირებული უნდა იყოს ოპერაციამდე ლაპაროსკოპიული ჰისტერექტომიის სარგებელზე და გართულების პოტენციურ რისკებზე. USFDA ანალიზის მონაცემებით მოულოდნელი საშვილოსნოს სარკომა, საშვილოსნოს კიბოს ტიპი რომელიც მოიცავს ლეიომიოსარკომასაც გვხდება ჰისტერექტომიის და მიომექტომიის 350 შემთხვევაში ერთი. პაციენტის საუკეთესო მკურნალობის ინტერესების დაცვის მიზნით დაავადების სრული და ზუსტი დიაგნოსტიკისათვის მიზანშეწონილია ოპერაციამდე პაციენტს ჩაუტარდეს სრულყოფილი წინასაოპერაციო გამოკვლევები ონკოლოგიური აქცენტით. ლაპაროსკოპიული ჰისტერექტომია მიზანშეწონილია პაციენტის ან ექიმის მოთხოვნით როგორც მუცელკვეთის ალტერნატივა როდესაც ვაგინალური მიდგომით ჩარევის შესაძლებლობა სხვადასხვა მიზეზით მკვეთრად შეზღუდულია (არტრიტი ან სხვა…). ამ შემთხვევაში ამოკვეთილი პრეპარატის გამოტანა მუცლის ღრუდან მიზანშეწონილია მინი-ლაპაროტომიით, სპეციალურ პაკეტში მოთავსების შემდეგ ცივი სკალპელით ექსტრაკორპორალური მორცელაციის ტექნიკით (ExCITE Technique და სხვა… მეთოდით).
– (AH)აბდომინალური ლაპაროტომიული ან (LH)ლაპაროსკოპიული ჰისტერექტომია პაციენტის საუკეთესო მკურნალობის გამოხატვის არჩევანი არ არის თუ კლინიკურად:
~   საშვილოსნო მობილურია
~   დანამატები პათოლოგიის გარეშეა
~   საშვილოსნოს ზომა არ აღემატება 12 კვირის ორს./შესაბამისს ~280 გრამს
~   საშვილოსნოს მოცულობა არ აღემატება 250~300 კუბ./სანტიმეტრს
ზემოთ ჩამოთვლილი კლინიკური მონაცემები აღენიშნებათ საოპერაციოდ მომართულ უმეტეს პაციენტთა კონტიგენტს. საშვილოსნოს კეთილთვისებიანი დაავადების მართვისას მზგავსი კლინიკური ნიშნების არსებობისას მეტად ინვაზიური აბდომინალური ჰისტერექტომიის და ნაკლებად ინვაზიური ლაპაროსკოპიული ჰისტერექტომიის შესაძლებლობის საპირისპიროდ ყველაზე საუკეთესო არჩევანია მცირედ ინვაზიური ვაგინალური ჰისტერექტომია. საფრთხის შემცველი ელექტრო მორცელატორით საშვილოსნოს მიომის ზომაში შემცირების და ამოკვეთილი პრეპარატის მუცლის ღრუდან გამოტანის შესაძლებლობის საპირიპიროა უსაფრთხო ტრანსვაგინალური მორცელაცია სკალპელით.
(იხ. ჰისტერექტომიის მიდგომის მართვის ალგორითმი).
– ვაგინალური ქირურგიის თანამედროვე ტექნოლოგიები
~   ბიპოლარული მაშები (Vessel-sealing forceps)
~   გამნათებლი/ამომქაჩველი/ირრიგატორი (Vital Vue)
~   უნიკალური ტელესკოპი ვიზუალიზაციის მონიტორით (VITOM system)
აუმჯობესებს ოპერაციის მეთოდიკის შედეგს. 12 კვირის ორსულობის შესაბამისზე მცირე და მეტი მოცულობის არაპროლაბირებული საშვილოსნოს მიომის ამოკვეთა საშოდან ვაგინალური ქირურგიის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით დღევანდელ დღეს არის მიომის მართვის მაღალი სტანდარტი და პრიორიტეტი მენჯის ქირურგიაში.
ყველა ვაგინალური ქირურგისთვის/გინეკოლოგისთვის არსებობს უსაფრთხო ვაგინალური ჰისტერექტომიის მიომის ზომის ზედა ზღვარი. უმეტესი ვაგინალური ქირურგი თანხმდება, რომ საშვილოსნოს მიომა 16 კვირის ორსულობის შესაბამისი ზომის და წონის ~400 გრამი სხვა წინააღმდეგობის ჩვენების გარეშე შესაძლებელია უსაფრთხოდ ამოიკვეთოს ვაგინალურად. მიომის ზომის მატებასთან ერთად ვაგინალური ჰისტერექტომია შესაძლებელია თუ მობილურია საშვილოსნო და არტერიები წვდომადია, მაგრამ მატულობს ოპერაციის ტექნიკური სირთულეები. ამ არგუმენტის გათვალისწინებით აღნიშნულზე დიდი ზომის, წონის და მოცულობის მიომა შესაძლებელია ამოიკვეთოს ზემოთ აღნიშნული ალტერნატიული მიდგომის მეთოდებით ლაპაროსკოპის დახმარებით ან ლაპაროტომიით.
 მენჯის ორგანოების პოსტჰისტერექტომიური პროლაფსის პოტენციური რისკის შემცირების მიზნით ჰისტერექტომია ვაგინალური მიდგომით რეკომენდირებულია დასრულდეს კულდოპლასტიკით, ხოლო ჰისტერექტომია აბდომინალური მიდგომით კოლპოპექსიით მენჯის ორგანოების პროლაფსის გაუთვალისწინებლად.
 ოპერაციის შემდგომი უროგენიტალური და ონკოგინეკოლოგოური დაავადების განვითარების პრევენციის თვალსაზრისით გრძელვადიანი ჯანმრთელობის პროგნოზით მიზანშეწონილია საშვილოსნოს ტოტალური ჰისტერექტომია ვიდრე სუპრაცერვიკალურილური ჰისტერექტომია.
ჰისტერექტომიის ნეგატიური ზეგავლენა სექსუალური ფუნქციის ცვლილებაზე რანდომიზირებული კვლევებით არ მტკიცდება, პირიქით პოსტოპერაციულად იცვლება პოზიტიურად ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებასთან ერთად. აღნიშნული ფუნქციის ცვლილებაზე უარყოფით ზეგავლენას ავლენს მხოლოდ ჰისტერექტომია ორმხრივი ოვარექტომიით მენოპაუზის დადგომამდე.
(იხ.– სუპრაცერვიკალური/სუბტოტალური ჰისტერექტომიის ნაკლოვანებები)
საკვერცხეების და კვერცხსავალი მილების ამოკვეთა ან დატოვება ცალკე განსახილველი თემაა პაციენტთან შთამომავლობითი სინდრომის სარძევე ჯირკვლის, საკვერცხის კიბოს მუტაციური გენის BRCA I და II მტარებლობის გათვალისწინებით. აქედან გამომდინარე ჰისტერექტომიის შემთხვევაში პაციენტთა სხვადასხვა რისკის ჯგუფში ტოვებენ, კვეთენ საკვერცხეებს და კვერცხსავალ მილებს ან კვეთენ მხოლოდ კვერცხსავალ მილებს. მხოლოდ მაღალი რისკის ონკოლოგიური ანამნეზის მქონე პაციენტებში მიზანშეწონილია ჰისტერექტომიისას არჩევითი პროფილაქტიკური სალპინგო-ოოფორექტომია, ხოლო საშუალო რისკის ონკოლოგიური ანამნეზის მქონე პაციენტებში მიზანშეწონილია არჩევითი პროფილაფტიკური სალპინგექტომია.
სალპინგო-ოოფორექტომია ან სალპინგექტომია არ უნდა იყოს ჰისტერექტომიის მიდგომის მეთოდიკის შეცვლის საფუძველი. ადნექსექტომია აბდომინალური ლაპაროტომიით ან ლაპაროსკოპიით ტექნიკურად შესაძლებრლია ყოველთვის, ხოლო ადნექსექტომია ტრანსვაგინალურად თითქმის ყოველთვის. უკანასკნელ შემთხვევაში აღნიშნული ოპერაციის ხანგრძლივობა იზრდება 16 წუთით.
(იხ.– ჰისტერექტომია. ამოიკვეთოს თუ არა საკვერცხეები?)
 პაციენტმა ვაგინალური ჰისტერექტომიის დროს შესაძლებელია ოპერაციული მიდგომის მეთოდიდან პარალელურად მიიღოს მოსალოდნელზე მეტი სარგებელი. ქირურგიულ ჩარევის გადაწყვეტილების მიღებამდე ქირურგ/გინეკოლოგის მიერ გასათვალისწინებელია უროლოგიური, პროქტოლოგიური და გინეკოლოგიური თანხლები დაავადებები შარდის სტრესული შეუკავებლობა, ურეთრის პროლაფსი ან დივერტიკული, ბართოლინის ჯირკვლის ან საშოს კისტა, ანალური სფინქტერის ნაწილობრივი უკმარისობა, უტერულ-ვაგინური პროლაფსი და სხვა…, რომელიც ხშირად გვხვდება ნამშობიარებელ ქალებში და საჭიროებს დამატებით ოპერაციულ ჩარევას. სამწუხაროდ ძირითადი დაავადების მართვისას ჰისტერექტომიის სხვა მიდგომის და მეთოდის დროს მენჯის ფსკერის ორგანოების თანხლები დაავადებები ყურადღების მიღმა რჩება. ზემოთ ჩამოთვლილი დაავადებების ექსპერტიზის შემდეგ შესაძლებელია ერთმომენტალურად განხორციელდეს კომბინირებული ოპერაცია: ვაგინალური ჰისტერექტომია და თანხლები დაავადების ვაგინალური ქირურგიული მართვა.
(იხ. – შარდის დაძაბვითი შეუკავებლობის ქირურგიული მკურნალობა)
(იხ.– მენჯის ფსკერის რეკონსტრუქციული ოპერაციები)

მიომექტომია

 მიომექტომია მიომის მკურნალობის პალიატიური ხასიათის (რეკონსტრუქციული/პლასტიკური) ქირურგიული ჩარევაა, რომელიც მიზნად ისახავს დაავადებული საშვილოსნოს სხეულიდან მიომის კვანძის ენუკლეაციას (ამოსახსვრა/ამოკვეთა).
ახალგაზრდა ქალებში საშვილოსნოს მიომის კლინიკური სიმპტომების არსებობის ან რეპროდუქციული დისფუნქციის შემთხვევაში საშვილოსნოს შენარჩუნების მიზნით შესაძლებელია მკურნალობა წარიმართოს ორგანოს დამზოგველი ოპერაციით მიომექტომიით. მიომექტომია არის საშვილოსნოს და შვილოსნობის შენარჩუნების ერთერთი ვარიანტი, მაგრამ მომავალი პრესპექტივის პროგნოზი ატარებს დაავადების პროგრესირების და რეციდივის პოტენციურ რისკს.

2409OBG_Robinson-fig2 საშვილოსნოს რეკონსტრუქციული ოპერაცია მიომექტომია იმართება მიომის კვანძის მდებარეობის, სიდიდის, რაოდენობის და კლინიკური სიმპტომატიკის პრეზენტაციის გათვალისწინებით (FIGO classificacion system “PALM-COEIN”).
მიომექტომია რეკომენდირებულია წარიმართოს:
ან მცირეინვაზიური აბდომინალური მიდგომით ლაპაროსკოპიით,
ან მცირეინვაზიური ვაგინალური მიდგომით ჰისტეროსკოპიით,
ან ნაკლებად ინვაზიური ვაგინალური მიდგომით უტეროტომიით, კოლპოტომიით,
ან მეტად ინვაზიური აბდომინალური მიდგომით ლაპაროტომიით.
– მიომექტომია ლაპაროსკოპიით ყველაზე საუკეტესო ვარიანტია ქალისთვის, მაგრამ მიზანშეწონილია ოპერაცია განხორციელდეს განსაზღვრული წინასაოპერაციო პირობებით. მიომექტომიის მთავარი განმსაზღვრელი პირობა/ფაქტორი რომელი ოპტიმალური ოპერაციული მიდგომით და მეთოდიკით მიზანშეწონილია ოპერაციის განხორციელება არის საშვილოსნოს მიომის კვანძის ზომა, მდებარეობა, რაოდენობა, ოპერაციის სირთულე. ლაპოროსკოპიული მიომექტომია სასურველია 16 კვირის ორსულობის შესაბამისი ან ნაკლები ზომის საშვილოსნოს მიომის არსებობისას. ოპერაცია მიზანშეწონილია სუბსეროზული, სუბსეროზულ-ინტრამურალული მდებარეობის ერთი ან ორი 5.0 სანტიმეტრი და ნაკლები დიამეტრის მიომის კვანძის პირობების შემთხვევაში. მნიშვნელოვანია ოპერაციამდე განისაზღვროს მოსალოდნელი სისხლის დანაკარგის რაოდენობა  და სისხლის გადასხმის საჭიროება. ვისცერალური ტრავმა მიომექტომიის დროს უფრო მეტად ასოცირებულია 5 სანტიმეტრზე მეტი ზომის და ინტრალიგამენტური მდებარეობის მიომის კვანძის ამოსახსრვრასთან, ხოლო ოპერაციის შემდეგ ტემპერატურის მომატება ინტრამურალული მიომის კვანძის ამოკვეთასთან. ოპერაციამდე გადასაწყვეტია შესაძლებელია თუ არა ლაპაროსკოპიული მიომექტომიის განხორციელება გართულების გარეშე, პრეპარატის უსაფხრთხო გამოტანა ექსტრაკორპოლარული მორცელაციით, საშვილოსნოს ჭრილობის მთლიანობის სწრაფი და ხარისხიანი აღდგენა კვანძოვანი ნაკერით სისხლის მცირე დანაკარგით. ლაპაროსკოპიული მიომექტომიის გარდაქმნა ლაპაროტომიულ მიომექტომიაში ოპერაციის მსვლელობისას არასწორად შერჩეული პაციენტის შემთხვევაში შესაძლებელია 1~2%. ზოგიერთ კლინიკურ შემთხვევაში, მაღალი რისკის პაციენტებში უმჯობესია ოპერაციის სირთულიდან გამომდინარე ღია ვიზუალიზაციის პირობებით მიომექტომია განხორციელდეს ლაპაროტომიით. ლაპაროსკოპიოული მიომექტომია აბდომინალური მიომექტომიასთან შედარებით ხასიათდება ოპერაციის მეტი გახანგრძლივობით, მცირე ტრავმით, უკეთესი კოსმეტიკური შედეგით, სისხლის ნაკლები დანაკარგით (80~250 მლ) და ოპერაციის შემდგომი პერიტონეალური შეხორცებების სიმცირით. პაციენტის საუკეთესო ინტერესის გათვალისწინებით მიზანშეწონილია ლაპაროსკოპიული მიომექტომია სამი ან ოთხი პორტის მეშვეობით, თუ ამის შესაძლებლობას გვაძლევს კონკრეტული კლინიკური შემთხვევა.
– მიომექტომია ჰისტეროსკოპიით მიზანშეწონილია სუბმუკოზური, სუბმუკოზურ-ინტრამურალული გარდამავალი ტოპოგრაფიული (0-3) მდებარეობის სამი სანტიმეტრის ერთი მიომის კვანძის ან ნაკლები დიამეტრის რამდენიმე მიომის კვანძის რეზექცია. სამი სანტიმეტრი დიამეტრის ინტრამურალული-სუბმუკოზური მიომის კვანძის ჰისტეროსკოპიული მიომექტომია შესაძლებელია განხორციელდეს ორ ეტაპად. მიომექტომიის პალიატიური ოპერაციის შედეგობრივი ხასიათიდან გამომდინარე ერთი ან ორი მიომის კვანძის ამოსახსვრის შემდეგ 20% რეციდივის შედეგად განმეორებითი ოპერაცია მოსალოდნელია 12~35% შემთხვევაში პირველი ოთხი წელის განმავლობაში. გონადოტროპინ-რილიზინგ-ჰორმონის აგონისტის ოპერაციამდე დანიშვნა მიომის კვანძის შემცირების მიზნით ცვლის მიომის კვანძის კონსისტენციას შერბილებისკენ რომელიც იწვევს ქირურგიული სივრცის და საზღვრის ნაწილობრივ შეგრძნების დაქვეითებას.
ინტრამურალულად განლაგებული მიომის კვანძის მიომექტომიის მსვლელობისას არსებობს საშვილოსნოს პერფორაციის, სისხლისდენის, ოპერაციის ჭრილობის ჰემატომის, საშვილოსნოს კედლის არასრულფასოვნი შეხორცების პოტენციური რისკი. მნიშვნელოვანია ლაპაროსკოპიული/ჰისტეროსკოპიული მიომექტომიისას პრეოპერაციულად დაავადების სიმძიმის და ოპერაციის სირთულის მიხედვით პაციენტის სწორად შერჩევა.
ენდოსკოპიური მიომექტომია ჰისტეროსკოპიის ან ლაპაროსკოპიის საშუალებით საშვილოსნოს, რეპროდუქციული ფუნქციის შენარჩუნების მიზნით მცირეინვაზიური ოპერაციული ჩარევის შესაძლებლობის პირველი რიგის პრიორიტეტული მეთოდებია მენჯის ქირურგიაში.
 მიომექტომია კოლპოტომიით შესაძლებელია საშვილოსნოს ყელზე, ზეყელის წინა ან უკანა კედელზე სუბსეროზული, ინტრამურალულ-სუბსეროზული მიომის კვანძის ამოსახსვრა / ამოკვეთა ვაგინალურად ან ვაგინალურად ლაპაროსკოპიის დახმარებით. აგრეთვე შესაძლებელია საშვილოსნოს ღრუდან მბადი, ფეხზე განლაგებული სუბმუკოზური მიომის კვანძის ენუკლეაცია/ამოკვეთა ვაგინალურად საშვილოსნოს ვერტიკალური კვეთის (უტეროტომიის) მეშვეობით.
 მიომექტომია ლაპაროტომიით შესაძლებელია განხორციელდეს სუბსეროზული, სუბსეროზულ-ინტრამურალული, ინტრამურალულ-სუბმუკოზური მიომის კვანძის უსაფრთხო მიომექტომია მაღალი რისკის პაციენტებში. რთული მიომექტომია რომელიც არ არის მიზანშეწონილი ლაპაროსკოპიით შესაძლებელია წარიმართოს ლაპაროტომიით სისხლის დანაკარგის შემცირების შესაძლებლობით, საშვილოსნოს კედლის მთლიანობის სწრაფი და ხარისხიანი აღდგენით. სისხლის დანაკარგი აბდომინალური მიომექტომიისას 200~800 მილილიტრია, იგი პირდაპირ პროპორციულია მიომის კვანძის ზომასთან, რაოდენობასთან, მდებარეობასთან და ოპერაციის სირთულესთან. ზოგიერთ შემთხვევაში აბდომინალური მიომექტომიისას სისხლის დანაკარგის რაოდენობა ჭარბობს ჰისტერექტომიის სისხლის დანაკარგს. მიომექტომია 2~28% შემთხვევაში ჰემოტრანსფუზიას საჭიროებს, ხოლო 1~4% შემთხვევაში ოპერაცია შესაძლებელია დასრულდეს ჰისტერექტომიით.
 მიომექტომიის მეთოდის გაუთვალისწინებლად ინტრამურალული მდებარეობის მიომის კვანძის ამოსახსვრის პროცესში სასურველია არ პერფორირდეს საშვილოსნოს ღრუს ენდომეტრიუმის ლორწოვანი გარსი, სრულყოფილად აღდგეს საშვილოსნოს კედლის მთლიანობა, რომ მომავალი დაგეგმილი ორსულობისას განაყოფიერებულმა კვერცხუჯედმა არ განიცადოს იმპლანტაცია არასახარბიელო უჩვეულო ადგილას საშვილოსნოს ღრუს გარეთ, მოსალოდნელი შემდგომი გართულებით. მიომექტომიის წინააღმდეგჩვენებაა როდესაც საშვილოსნოს ტანი მთლიანად შეცვლილია მიომის ხარჯზე ან მიომის კვანძის ამოსახსვრის შემდეგ შეუძლებელია საშვილოსნოს კედლის დეფექტის მთლიანობის აღდგენა.
 მიომექტომიის შემდეგ ორსულობის დაგეგმა შესაძლებელია ექვს თვეში. ოპერაციის შემდგომ პერიოდში მნიშვნელოვანია საშვილოსნოს კედლის ნაწიბურის შეფასება. მიზანშეწონილია მიომეტრიუმის ნაწიბური შეფასდეს დაგეგმილ ორსულობამდე ჰისტეროსკოპიით, ვინაიდან მოსალოდნელი საშვილოსნოს გახევის თვალსაზრისით მიომექტომიის შემდეგ ორსული და მშობიარე მიეკუთვნება მღალი რისკის ჯგუფს.
 სხვადასხვა სამეცნიერო ცენტრის კვლევით რეპროდუქციული ასაკის პაციენტებში ოპერაციის შემდეგ დაორსულების მაჩვენებელია 53,6~55,9%, მათგან  ორსულობა სრულდება თვითნებითი აბორტითთ 12,1~20%, ნაადრევი მშობიარობით 5~7,4%, საკეისრო კვეთით 65~77,8%. ლაპაროსკოპიული მიომექტომიის შემდგომი მიომის რეციდივი ვლინდება ~11,7% ერთ, ~36,1% სამ, ~52,9% ხუთ, ~84,4% რვა წელიწადში. განმეორებითი ქირურგიული ჩარევა ~6,7% ხუთ და ~16% რვა წელიწადში.

ოპერაციის გაუტკივარება

 – ჰისტერექტომიის ან მიომექტომიის გაუტკივარება შესაძლებელია:
I  – ზოგადი ენდოტრაქეალური ნარკოზით
II – რეგიონალური სპინალური ანესთეზიით
 ოპერაციის გაუტრკივარება აბდომინალური მიდგომით ლაპაროტომიით/ლაპაროსკოპიით იმართება ზოგადი ენდოტრაქეალური ნარკოზით.
 ოპერაციის გაუტკივარება ვაგინალური მიდგომით ლაპაროსკოპიული ასისტენციით/დახმარებით იმართება ზოგადი ენდოტრაქეალური ნარკოზით.
 ოპერაციის გაუტკივარება ვაგინალური მიდგომით იმართება სპინალური/ეპიდურული ანესთეზიით.

წინასაოპერაციო გამოკვლევები და ოპერაციისთვის მომზადება
(იხ.– ოპერაციისთვის მომზადება (ზოგადი ინფორმაცია))

მთავარია გახსოვდეთ
ქირურგიული ოპერაცია საშვილოსნოზე არ არის კატასტროფა, ხოლო დროულად დაწყებული მკურნალობა დააბრუნებს ჯანმრთელ ქალბატონს ოჯახის გარემოცვაში და სამსახურში ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებით, მომავლის იმედით.
 მიომის პროფილაქტიკა არ არსებობს. დროული ვიზიტი და რეგულარული კონსულტაცია გინეკოლოგთან დაგეხმარებათ დაავადების დროულად გამოვლენასა და მკურნალობაში.
იხილეთ დასაწყისი:
– საშვილოსნოს მიომა (ფიბრომიომა, ლეიომიომა)

Advertisements

7 comments on “– საშვილოსნოს მიომის (ფიბრომიომა, ლეიომიომა) ქირურგიული მკურნალობა

 1. ra iwvevs am daavadebas da yopila tu ara iseti shemtxveva,rom savalalo shedegit dasrulebuliyo????

 2. var 49 wlis. gavikete sashvilosnos totaluri operacia, rogor movuaro tavs ???

 3. gavikete operacia miomaze sheizleba tu ara am yovelivem gamoiwvios ushviloba? ras nishnavs kvanzovani sashvilosno?

 4. miomis operacia axdens tu ara gavlenas shemdeg nayofis janmrtelobaze?

 5. Gamarjobat.dzalian gtovt mipasuxot.var fexmdzime pirvel bavshvze. 5 tvis ukan gavikete meomis operacia.ekimma gamafrtxila 6 tve mnimum ar dafexmdzimdeo.me ki davfexmdzimdi meeqvse tvis 1 el kviras.sashishia?ra momiva?

 6. ra aris pibromoli kista sakvercxeze

 7. Maqvs wina kedelze instertcialur subserozuli miomis kvandzi D iametrit 14mm gtxovt mipasuxot ra mchirs var gautxovari 34 wlis

დისკუსია დახურულია.

%d bloggers like this: